20-01-2022

Weer een succesvolle uitstroom vandaag.
Het is deze maand al weer de 2de deelnemer die succesvol is uitgestroomd.
Alle begeleiders en direct betrokkenen kregen van deze deelnemer een leuk aandenken en iets lekkers.