Toelatingsvoorwaarden

Bij toekenning van een plaats in het safehouse of programma bij Stichting Axicure wordt deze gereserveerd. Men dient binnen 7 dagen na toekenning de eigen bijdrage (€295,-) en borg (€250,-) te voldoen bij plaatsing in het safehouse. De borg wordt verrekend bij het succesvol afsluiten van het programma. In geval van een no-show of vroegtijdig afbreken van het programma vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde eigen bijdrage en borg.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een verblijf bij Axicure daarom hanteren wij onderstaande voorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Clean en sober zijn
 • Leeftijd vanaf 18 jaar
 • Ernstige verslavingsproblematiek, als primair diagnose As I
 • Bereidheid tot volledige abstinentie van (alle) middelen
 • Inschrijfadres in de gemeente van herkomst
 • Een gemiddeld niveau van intelligentie
 • Beheersing Nederlandse taal  

 

Axicure kan je geen zorg verlenen als er sprake is van o.a.:

 • Cognitieve stoornissen (Dementie, Korsakov e.d.)
 • Depressieve stoornissen: niet verslaving gerelateerd
 • Schizofrenie, acute psychotische stoornissen 
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis, antisociaal gekleurde narcistische persoonlijkheidsstoornis, onbehandelde en ernstige vormen borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Suïcidaliteit
 • Analfabetisme 
 • Niet in staat zijn om financieel te voorzien in eigen levensbehoeften
 • (Tijdelijke) lichamelijke beperkingen die er voor zorgen dat je het programma niet kunt volgen