Kosten

Van iedere deelnemer wordt bij aanvang een eigen bijdrage of woonkostenvergoeding à €295,00 per maand gevraagd. Daarnaast vraagt het CAK een eigen bijdrage van € 19,00 per maand.

Bij een beschermd wonen indicatie inclusief wooncomponent vervalt de eigen bijdrage van Axicure en vergoed de gemeente van herkomst de woonkostenvergoeding. De deelnemer moet er dan rekening mee houden dat het CAK een verhoogde eigen bijdrage in rekening zal brengen, die berekend is op de hoogte van zijn/haar inkomen. 

Eventuele vooruitbetaalde eigen bijdrage/woonkostenvergoeding zal Axicure terugstorten naar de deelnemer, als blijkt dat het wooncomponent bij de financiering in zit.

Verder wordt er verwacht van de deelnemer dat hij/zij €30,00 per week in de gezamenlijke leefpot doet. Samen met de andere huisgenoten worden hiervan de gezamenlijke boodschappen gehaald. In uitzonderlijke gevallen vergoed de gemeente ook de eerste levensbehoefte, in deze gevallen zal Axicure zorgdragen voor de bijdrage van de leefpot.

Het is ook mogelijk een particulier traject te volgen, mocht de financiering vanuit de gemeente niet rond komen, of ervoor gekozen wordt hier geen gebruik van te maken. De kosten komen dan voor eigen rekening. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de kosten in kaart gebracht worden.