Huisregels

Overtreding van één van de volgende huisregels leidt tot directe beëindiging van zowel het
begeleidingstraject als het verblijf in het safehouse:
• Gebruik of bezit van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
• Intimidatie of geweldpleging jegens begeleiding of mededeelnemers is niet toegestaan.
• Het bezit en/of gebruik van een wapen is niet toegestaan.
• Criminele of strafbare handelingen zijn niet toegestaan.
• Automutilatie of suïcidepogingen zijn niet toegestaan.
• Het gebruik van medicijnen anders dan op doktersvoorschrift is niet toegestaan m.u.v. vrij
   verkrijgbare medicatie bij de drogist of apotheek.
• Het gebruik van anabolen steroïden zijn niet toegestaan.
• Je bent verplicht mee te werken aan drank en/of drugstests die steekproefsgewijs of bij
   verdenking worden afgenomen.
• Seksuele contacten/relaties zijn in en om het huis niet toegestaan.
• Intieme relaties met mede-deelnemers zijn niet toegestaan.

   Overtreding van de volgende huisregels kan een officiële waarschuwing als gevolg hebben:
• Alle programma onderdelen van Axicure zijn verplicht. Uitzonderingen worden enkel
   besproken in overleg met je persoonlijk begeleider. Een verzoek om uitzondering is geen
   mededeling, een verzoek kan om die reden dan ook afgewezen worden.
• Je dient op tijd, netjes aangekleed, fris verschijnen en klaar zijn om actief deel te nemen aan
   het programma. Ben je te laat, dan kun je niet meer naar binnen. Je kunt dan in de pauze in
   het volgende blok instromen.
• Ziekmelden moet telefonisch voor 8 uur ’s morgens gebeuren (dus niet via een tekstbericht).
• Als deelnemer bezoek je per week minimaal drie meetings van verslaving gerelateerde
   zelfhulpgroepen (denk aan NA/CA/AA/SLA etc.)
• De verhouding van aantal keren sporten en meetings per week moet in balans zijn.
   Wil je 4 keer sporten, dan pak je ook 4 meetings. Meer meetings dan sporten mag altijd.
• Het gebruik van prestatie verbeterende middelen als bijvoorbeeld eiwitshakes, creatine en
   energydrank zijn niet toegestaan in en buiten het safehouse.
• Roken in huis is niet toegestaan en mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken. Roken
   rond het huis mag niet tot overlast leiden (denk aan lawaai en sigarettenpeuken). Deuren
   worden altijd gesloten tijdens het roken.
• Geluidshinder is niet toegestaan. Vuistregel hierbij is dat geluid buiten de ruimte waarin het
   wordt geproduceerd niet hoorbaar mag zijn.
• Alcoholvrije varianten van alcoholische dranken zijn niet toegestaan in en buiten het
   safehouse gedurende je verblijf.
• Zwart werken is niet toegestaan. Vrijwilligerswerk tegen een vergoeding is toegestaan met
   een maximum van € 150,00 per maand.
• Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de mogelijkheden van interactieve TV te gebruiken of
   te gamen op de computer.
• Spelletjes op je telefoon (vb. Wordfeud oid, geen games) mogen alleen op je
   slaapkamer en deze tijd wordt in mindering gebracht van de max. 2 uur netflix die is
   toegestaan.
• Het is niet toegestaan om door de weeks voor 17.00 uur tv te kijken in het safehouse.
• Het is niet toegestaan te daten of actief deel te nemen met een account op enig datingssite.
• Aanwezigheid van een andere personen op jouw slaapkamer, anders dan een eventuele
   kamergenoot (geen huisgenoot) is niet toegestaan.
• Seksueel materiaal is niet toegestaan, daarbij is ook beeldmateriaal inbegrepen.

Verder verwachten wij van iedere deelnemer het volgende:
• Je mailt dagelijks voor 23:00 uur volgens het format je dagbeschouwing (stap 10) naar:
   stap10@axicure.nl
• Op donderdag maak je ter voorbereiding van het weekend je weekendplanning. Op
   donderdag mail je deze voor 23.00 uur naar: stap10@axicure.nl
• In het weekend vul je je wekelijkse update (terugblik op de week) en weekplanning in en
   deze wordt gemaild op zondagavond naar: stap10@axicure.nl
• (Weekend)afwezigheid (overnachtingen) worden per mail aangevraagd, voor maandag 12.00
   uur via stap10@axicure.nl Op maandagmiddag worden de verzoeken voor het aankomende
   weekend besproken in het team en al dan niet goedgekeurd. Verzoeken na maandagmorgen
   worden per definitie geweigerd.
• Bezoek is alleen toegestaan met toestemming van stichting Axicure. Het bezoek wordt
   uiterlijk 24 uur van te voren aangevraagd (niet meegedeeld). Na goedkeuring wordt dit
   gemeld via stap10@axicure.nl of telefonisch of Whatsapp aan de betreffende deelnemer.
• Tijdens de intake bij instroom wordt een veilige overnachtingsplek buiten het safehouse
   afgesproken. Het is alleen toegestaan hier te overnachten na overleg.
• In het kader van budget beheer en financiële begeleiding ben je bereid volledig inzicht te
   geven in je financiën/bankzaken.
• Het is de begeleiding toegestaan om zonder goedkeuring of aankondiging huiscontroles
   (waaronder je slaapkamer en locker) uit te voeren.
• Je moet bereikbaar zijn. Als je de telefoon niet kan opnemen moet er een boodschap
   ingesproken kunnen worden waarop een reactie wordt verwacht binnen 2 á 3 uur.
• Alle persoonlijke eigendommen die niet behoren tot de inventaris van het safehouse vallen
   onder de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner en dienen overeenkomstig verzekerd
   te zijn. Ook voor afdoende verzekering van eventuele voertuigen dien je zelf zorg te dragen.
   Axicure neemt geen verantwoording voor privé-eigendommen.
• Het is niet toegestaan om veranderingen en of decoratie in of aan de woning aan te brengen.
   Voor alle benodigde veranderingen neem je eerst contact op met de begeleiding.
• Internet: ieder huis beschikt over een internetvoorziening. Je kunt met een eigen laptop
   toegang krijgen tot deze voorziening. Bij misbruik (bezoeken paysites, internetgokken,
   downloaden grote bestanden, enzovoort) zal de toegang ontzegd worden.
• Tenzij het bij de uitstroomfase hoort, is het niet toegestaan meer dan 2 weekenden afwezig
   te zijn per maand en alleen op de aangegeven veilige plek.
• Iedereen dient altijd op zondag om 17.00 uur terug te zijn in het safehouse en mee
   te eten.
• Het kan zijn dat arbeids- of andere omstandigheden het strikt opvolgen van de huisregels
   lastig maakt en om een uitzondering vraagt. Afwijkingen van de huisregels zijn alleen
   toegestaan na overleg met en toestemming van je persoonlijk begeleider.
• Een medische aandoening en/of letsel wordt direct onder de aandacht gebracht.
• Bij schade of vernieling van de inventaris in de huizen, wordt dit direct gemeld bij de
   begeleiding.
• In de safehouses wordt (indien mogelijk onderling) Nederlands gesproken.
• Iedere deelnemer draagt verantwoordelijkheid tegenover andere deelnemers en begeleiding
   voor het creëren van een veilige en prettige leef- en werkomgeving.

Ten aanzien van het gebruik van de geboden faciliteiten verwachten wij het volgende:
• Slaapvertrekken dienen te allen tijden schoon en opgeruimd te zijn.
• Het is niet toegestaan in de slaapvertrekken eten en/of te drinken m.u.v. water te hebben of
   te nuttigen. Eetgerei is niet toegestaan op de eigen kamers.
• Als je niet mee eet in het safehouse, vul je dit in op het schoonmaakrooster. Wanneer je niet
   op afwezig staat, verwachten we dat je er bent en is het de begeleiding vrij je terug te laten
   keren naar het safehouse.
• Na gebruik van de keuken wordt deze schoon achtergelaten.
• Voorkom energieverspilling. Laat water niet onnodig stromen, lichten niet onnodig branden
   en de verwarming niet onnodig branden.
• Sluit deuren achter je.
• Lampen gaan uit in vertrekken waar niemand is. Voor de nacht en bij het verlaten van het
   huis gaan ze ook uit.
• De kachel hoger zetten dan 20 graden is niet toegestaan. De kachel dient lager gezet te
   worden als je als laatste het huis verlaat of voor de nacht. Voor de nacht kan hij op 15
   graden.
• Doe de deuren op slot als je als laatste het huis verlaat of voor de nacht.
• (brom) fietsen horen in de stalling of in de schuur als je ze niet gebruikt.
• Bedden dienen ’s morgens opgemaakt of opengeslagen te worden.
• Gordijnen moeten ’s ochtends open gedaan worden ivm condens, mits het weer het toelaat
   (zon).
• Zet de wasmachine uit na gebruik, het deurtje open en haal binnen 2 uur je was uit de
   machine.
• Het is de bewoners toegestaan gebruik te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen
   als was-, droog- en strijkgelegenheid op voorwaarde dat deze netjes worden behandeld.
   Defecten als gevolg van misbruik zullen op kosten van de bewoner worden gerepareerd.

Bij ontslag
• Word je direct de toegang tot het safehouse ontzegd.
• Dien je direct je sleutels in te leveren.
• Je spullen worden door de begeleiders uit het safehouse gehaald en wordt opgeslagen voor
   een periode van maximaal 3 maand in Epse. Daarna worden de spullen afgevoerd. In overleg
   met jou wordt bepaald wanneer je de spullen kan ophalen. Stichting Axicure is niet
   verantwoordelijk voor eventuele schade die opgelopen wordt in deze periode.
• Zullen alle begeleiders en bewoners direct op de hoogte gesteld worden, telefonisch of via
   de app.


Ontslag geeft GEEN recht op restitutie.


Stichting Axicure behoudt zich het voorrecht om deelname aan het programma en het verblijf in het safehouse van u als deelnemer per direct te beëindigen, als hiervoor vanuit de begeleiding gegronde redenen zijn, ook als de deelnemer het hier niet mee aan is.


Stichting Axicure behoudt zich het voorrecht om de huisregels ten allen tijde aan te passen als daar de noodzaak toe is. Deze gewijzigde huisregels worden dan opnieuw voor ondertekening voorgelegd aan alle deelnemers.