Familie

De verslaving raakt niet alleen onze deelnemers maar ook het systeem rondom hen. Door alleen de deelnemers te begeleiden, blijven hun naasten achter in de begeleiding en groeien zij niet mee. Hierdoor bestaat de kans dat zij blijven hangen in het verleden, de dingen niet kunnen verwerken en de band niet hersteld kan worden.

Daarom is er bij Axicure ook aandacht voor de naasten van de deelnemers. Familiebetrokkenheid is een van de kenmerken van het 12 stappen model waarmee we werken.

De familie en de naasten verdienen hierin evenveel aandacht en begeleiding bij het verwerkingsproces en het herstelproces. Er wordt elke maand een steungroepbijeenkomst georganiseerd voor de naasten. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus op de mensen rondom onze deelnemers. Zij krijgen daardoor hulp om aan zichzelf te werken, vinden steun en herkenning bij elkaar en leren hun grenzen aan te geven. Goede zelfzorg staat hierin voorop. Ook zijn er mogelijkheden om systeemgesprekken te voeren. Hierbij zijn altijd 2 begeleiders aanwezig.