Samenwerking

Samenwerking is belangrijk! In herstel leren we dat we het niet meer alleen hoeven te doen!

Niet alleen met gemeenten, maar ook met anders safehousen in Nederland heeft Axicure nauw contact. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met Twaalf Stappen verslavingsklinieken.

Vaak is er naast verslaving sprake van onderliggende problematiek. Deze problematiek kan pas behandeld worden als het gebruik van verdovende middelen gestopt is. In de kliniek is hier soms al aandacht voor maar niet altijd. In zo'n geval is het noodzakelijk dat iemand naast het traject bij ons nog een ander traject volgt, om ook voor deze onderliggende problematiek handvaten te krijgen.

Om hier ook de juiste begeleiding bij te kunnen geven beschikken we over een groot netwerk van specialisten: Trauma therapeuten/EMDR–psychotherapeuten en psychologen, psychiater, artsen en gecertificeerde counselors. Mocht bij aanmelding blijken dat hier gebruik van gemaakt moet worden, zal hier direct actie op volgen. Wel is er soms sprake van een wachttijd of wachtlijsten waar rekening mee gehouden moet worden.