Begeleiding

Na de kliniek gaat je herstel proces verder en is er niet altijd de mogelijkheid om terug te keren naar huis. Je hebt behoefte aan een veilige leefomgeving en ondersteuning voor het opnieuw invullen van je dagelijkse “cleane” leven en dat je een goede basis krijgt om weer deel te nemen in de maatschappij.

Je krijgt ondersteuning in de volgende 10 leefgebieden:

  • Herstel
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Dagbesteding
  • Persoonlijke verzorging

Ons uitgangspunt is abstinentie en wij werken volgens het Minnesota-model (12 stappenprogramma). Het 12-stappenprogramma is een onafhankelijk programma. Met behulp van de Twaalf Stappen streven de deelnemers herstel na van de gevolgen van een verslaving, een dwangmatigheid of een andere schadelijke invloed op het persoonlijk leven.

We stimuleren je vanuit Axicure ook om aan de hand van het 12 stappen-programma een netwerk op te bouwen bij zelfhulpgroepen en zo een nieuwe sociaal leven in te richten waar je levenslang op kunt bouwen.

De begeleiding is ingedeeld in 3 of 4 fasen, afhankelijk van de duur van je traject en het verblijf. Je start in de instroom/landingsfase, gaat door naar de actiefase en sluit af met de afrondings-/uitstroomfase.