The best view comes after the hardest climb

Intensieve begeleiding voor verslaafden in herstel gecombineerd met een tijdelijk verblijf in een safehouse.

The best view comes after the hardest climb

Intensieve begeleiding voor verslaafden in herstel gecombineerd met een tijdelijk verblijf in een safehouse.

The best view comes after the harderst climb

Intensieve begeleiding voor verslaafden in herstel gecombineerd met een tijdelijk verblijf in een safehouse.

Axicure

Stichting Axicure richt zich op het begeleiden van verslaafde mensen die reeds een verslavingsbehandeling hebben gehad en abstinent willen leven. Het gaat hier om mensen die ondersteuning nodig hebben bij huisvesting en/of het invullen van hun dagelijkse leven. In een stabiele en veilige omgeving begeleiden we bij de dagelijkse gang van zaken op 10 verschillende leefgebieden. Abstinentie is hierbij voor ons het uitgangspunt.

 

Het idee om als echtpaar een stichting op te zetten om mensen met de ziekte verslaving te gaan helpen, speelt bij ons (Rob en Esther Lubberts) al sinds 2012 en is door eigen ervaring en uit een idealistisch oogpunt ontstaan. Door onze karaktereigenschappen hebben wij samen de perfecte combinatie gevonden tussen zakelijke benadering en emotionele omgang. Dit maakt dat wij samen met de toegewijde mensen waarmee we werken, op alle gebieden ondersteuning kunnen bieden.

De stichting is in mei 2017 opgericht met als initiële doel: verslaafde mensen helpen. Mensen die de weg kwijt zijn ten gevolge van hun ziekte en niet meer weten waar ze moeten beginnen met het op de rit krijgen van hun leven of zonder extra hulp blijven terugvallen in gebruik. Verslaving is een psychische chronische ziekte, die levenslang aandacht vereist. Het terugvalpercentage in Nederland voor mensen die reeds behandeling achter de rug hebben, is 99% in het eerste jaar. Door intensieve begeleiding aan te bieden op het gebied van onder andere huisvesting, begeleiding en dagbesteding, kan er een verschil gemaakt worden betreffende dit terugvalpercentage.

 

Missie

Stichting Axicure biedt hulp aan verslaafden in herstel met als doel het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid met langdurige abstinentie. Er moet voor iedere verslaafde in herstel een safehouseplek beschikbaar zijn.

Visie

Door het faciliteren en begeleiden in een veilige en gestructureerde omgeving van mensen die zich bereid tonen om te werken aan hun verslaving, is de kans groter dat men abstinent blijft en is men beter toegerust op deelname aan de maatschappij.

Eisen

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de missie en visie van stichting Axicure. Jaarlijks worden missie en visie geagendeerd en besproken met de medewerkers en in de notulen vastgelegd.

Alle (toekomstige) deelnemers zijn op de hoogte van de missie en de visie van Stichting Axicure. Iedere deelnemer ontvangt in de welkomstmap een formulier waarin de missie en de visie van stichting Axicure helder wordt gecommuniceerd.